Minhelse.no Online kontakt med helsepersonell
   Logg innHjelpStartsiden  Fritt sykehusvalg
 
Fra og med 1. januar 2001 ble lov om pasientrettigheter innført, som blant annet gir pasienter rett til å velge ved hvilket sykehus eller distriktspsykiatriske senter pasienten ønsker å bli behandlet.

Det er opprettet en egen nettside med historiske ventetider og antatte ventetider for ulike behandlinger og undersøkelser:

Trykk her for å gå til nettstedet Fritt Sykehusvalg.


Minhelse.no er ikke ansvarlig for innhold på eksterne sider.

 2009 © Visma Unique AS. Med enerett.