Måløy Legekontor sine nettsider hos www.minhelse.no er ikke lenger i bruk.

Ta kontakt med Måløy Legekontor på tlf 57845230 for informasjon om deres nye nettsider.